English|Bahasa Malaysia
 
இப்பக்கத்தை அச்சிடுங்கள்
 
 
இணைப்புகள்
  மலேசியாவில் உள்ள வங்கி ஔறுவனங்களின் பட்டியல்
  மலேசிய தேசிய வங்கி
 
BNM
இணைப்பு
  கைச்செலவுப் பணம்
 
Duitsaku
 
FMB
 
AKPK
  கடன் தொடர்பான மன்றம்
 
ABM
 
PIDM

ஒரு கடன்
உதவிக்கு
மனு செய்தல்
வெவ்வேறு வகையான கடன் உதவிகள் வெவ்வேறு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கிறது. உங்களுக்கு ஒரு தனிநபர் கடனுதவி அல்லது கார் கடனுதவி தேவைப்பட்டாலோ அல்லது ஒரு வீடு வாங்க எண்ணினாலோ உங்களுக்குத் தேவையான மற்றும் பயனான தகவல்களை இங்கே காணலாம்.
 
உங்களது அட்டைகளைப் பற்றி
தெரிந்து
கொள்ளு ங்கள்
பயனீட்டாளர்கள் ரொக்கத்திற்குப் பதிலாக பலவகையான கடன் மற்றும் கட்டண அட்டைகளைப் பயன்படுத்துவது நடப்பு நிலையாக இருக்கிறது. சரியான அட்டையைத் தேர்வு செய்யவும் அதை எப்படி விவேகமாகப் பயன்படுத்துவது பற்றியும் ஆலோசனை பெறுங்கள்.
 
மின்னியல் வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துதல்
தொழில் நுட்ப முன்னேற்றத்தின் பயனாக நீங்கள் உங்கள் வங்கி நடவடிக்கைகளை இணையதளம் வழி இவ்வுலகில் எங்கிருந்தும் செயல்படுத்தலாம். இணையதளம் போன்ற மின்னியல் ஊடகம் வழி உங்களது பெரும்பாலான வங்கியல் நடவடிக்கைகளை எப்படி செய்வது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
 
சரியான கணக்கை தேர்வு செய்தல்
உங்களுக்காக உள்ள வெவ்வேறு கணக்குகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வதோடு, உங்கள் வங்கியல் தேவைக்கு மிகப் பொருத்தமானது சேமிப்புக் கணக்கா அல்லது நடப்புக் கணக்கா என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் மலேசியாவில் உள்ள வெவ்வேறு வங்கி நிறுவனங்கள் வழங்கும் அடிப்படையானு வங்கி சேவைகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
உங்களது வர்த்தகத்திற்கான தேவைகளைக் கவனித்தல்
நீங்கள் நிதி வழிகாட்டல் தேவைப்படுகின்ற ஒரு சிறிய மற்றும் நடுத்தர வர்த்தக நிறுவன (SME) உரிமையாளரா? செரித்து வாங்குதல், தொழில் மூலதனம், வர்த்தக நிதியுதவி, வர்த்தகச் சேவைகள் , மற்றும் SME கடன்கள் உதவிக்கான , மனுசெய்யும் முறைபற்றி உங்களால் முடிந்தவற்றைத் தெரிந்து கொள்ளுதல்..