English|Bahasa Malaysia
Cetak laman ini
 
 
Pautan
  Senarai institusi perbankan
  Senarai institusi kewangan pembangunan di Malaysia
  Bank Negara Malaysia
  SMEinfo
  FMB
  Pentadbiran Pertukaran Asing
  Biro Kredit
  ABM
  CGC

 
Pada asasnya, kemudahan jaminan ini adalah aku janji institusi perbankan bagi pihak anda (pihak ketiga) yang dibuat berasaskan undang-undang. Aku janji ini menjamin pembayaran sejumlah wang yang telah ditetapkan jumlahnya kepada benefisiari, seandainya perniagaan anda gagal menjelaskan hutangnya atau tidak melakukan sesuatu obligasi undang-undang.

Ini adalah tertakluk kepada pematuhan sepenuhnya kesemua syarat yang ditetapkan di dalam jaminan berkenaan. Terdapat beberapa jenis jaminan yang boleh diaturkan oleh institusi perbankan bergantung kepada keperluan-keperluan spesifik peminjam.
 
Saya Patut Tahu…

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman

Proses permohonan pinjaman

Hak dan tanggungjawab anda sebagai peminjam dan institusi perbankan

Tabung pemulihan untuk perniagaan kecil

Program kerajaan untuk PKS
 
Saya Mahu...

Muat turun buku panduan

Menyediakan pelan perniagaan

Emel laman ini kepada rakan
Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas mengenai laman ini
 
     Jaminan Bank (BG)    Jaminan Perkapalan (SG)
     
  Kegunaan  
     
     
     
     
  Ciri-ciri  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Faedah  
     
     
  Menyediakan jaminan bagi kepentingan pihak ketiga untuk prestasi kerja, pembayaran, dll.  
     
     
  Jenis jaminan:  
     
 
  Jaminan Tender atau Bon Bida
  Jaminan Prestasi
  Jaminan Pembayaran Pendahuluan
  Jaminan Waranti Penyelenggaraan
  Jaminan Bendungan
  Jaminan Sekuriti
 
     
     
     
     
 

  Menunjukkan kebolehan pelanggan/ pemohon untuk melakukan kerja seperti yang ditetapkan dalam kontrak
     

  Boleh mendapatkan terma perdagangan yang lebih baik daripada benefisiari jika BG disertakan
     

  Tiada keperluan mengumpul wang tunai untuk memenuhi keperluan deposit. Dana boleh digunakan untuk pengurusan modal kerja
     

  Memberi pelanggan akses kepada dana terutama sekali apabila BG dikeluarkan untuk tujuan pembayaran pendahuluan atau pelepasan dana tertahan di bawah kontrak
 
   
     
  Untuk mempercepatkan penyerahan barangan yang sampai sebelum dokumen pengangkutan asal diterima.  
     
     
 

  Jaminan atau aku janji yang dikeluarkan oleh institusi perbankan kepada ejen perkapalan untuk menyerahkan barangan tanpa memerlukan dokumen pengangkutan asal
     

  Biasanya dikeluarkan apabila barangan pada asalnya diimport di bawah LC dan perlu bersandarkan kemudahan TR/BA
 
     
     
 

  Membantu memastikan pengeluaran ataupun kontrak dapat dilaksanakan pada tarikh yang ditetapkan.
 
     
 
 
 
  Muat turun
di sini
Untuk maklumat lanjut tentang jaminan atau produk-produk pembiayaan lain seperti perolehan aset, modal kerja dan perkhidmatan dagangan, anda boleh memuat turun buku panduan produk pembiayaan SME.